نکات مربوط به رعایت استانداردهای حسابداری قسمت اول

نکات مربوط به رعایت استانداردهای حسابداری قسمت اولReviewed by اندیش تراز دوان on Dec 24Rating:

در این مطلب که در قسمت های مختلف ارائه خواهد شد قصد داریم، نحوه ارائه صورت های مالی را برای شما شفاف کنیم. حداقل مواردی که لازم است در صورت های مالی ارائه شود، ساختار آنها و حداقل الزامات خاص در خصوص محتوای ارائه شده، مواردی است که بررسی خواهد شد.

هدف صورت های مالی این موضوع است که اطلاعات مفیدی را به استفاده کنندگان جهت اخذ تصمیم های اقتصادی ارائه دهد. صورتهاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا حسابدهي  ، آنها را در قبال منابعي که در اختيارشان قرار گرفته است، نشان ميدهد.

مدیریت واحد تجاری میبایستی صورت های مالی را به گونه ای ارائه کند که وضعیت مطلوبی از واحد  را به تصویر بکشد. صورت های مالی اگر بنابر اهداف  داخلی شرکت ها  تهیه شوند، می توانند به روش های مختلف باشند، اما اگر صورت های مالی جهت ارائه به دیگر استفاده کنندگان باشد، (سهامداران، بستانكاران، دولت، کارکنان و غيره)میبایستی حتما با تکیه بر استانداردهای حسابداری تهیه شود.

صورتهاي مالي ، مبنايي براي ارائه به يك واحد تجاري به منظور حصول  اطمينان از قابليت مقايسه با صورتهاي مالي دوره هاي قبل آن واحد و با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري، مي باشد. براي دستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات کلي درخصوص نحوه ارائه صورتهاي مالي رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درخصوص محتواي صورتهاي مالي ارائه شده است. چگونگي شناخت، اندازه گيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارائه مي شود.

اطلاعاتی که در صورت های مالی درج می شود،شامل:

الف. داراييها

ب. بدهي ها

ج. حقوق صاحبان سرمايه

د. درآمدها

ه. هزينه ها

و. جريانهاي نقدي.

اين اطلاعات، همراه با ساير اطلاعات مندرج در يادداشت هاي توضيحي، استفاده کنندگان صورتهاي مالي را در پيیش بيني جريانهاي نقدي آتي واحد تجاري و خصوصاً در زمان بندي و اطمينان از توانايي آن در ايجاد وجه نقد کمك مي کند.

اگر در تمامی مفاد صورت های مالی استانداردهای حسابداری رعایت شده باشد، می بایستی افشا گردد .

بكارگيري نامناسب استانداردهاي حسابداري، از طريق افشا در يادداشتهاي توضيحي، جبران نميشود.

الزام رعایت استانداردهای حسابداری و استثناها

در موارد بسيار نادر، چنانچه مديريت واحد تجاري به اين نتيجه برسد که رعايت يكي از الزامات استانداردهاي حسابداري ۱۲ صورتهاي مالي را گمراه کننده مي سازد و بنابراين انحراف از آن به منظور دستيابي به ارائه صورتهاي مالي به نحو مطلوب ضروري است، بايد موارد زير را افشا کند :

الف. اين مطلب که بنا به اعتقاد مديريت واحد تجاري، صورتهاي مالي، وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب منعكس ميکند،

ب. تصريح اينكه صورتهاي مالي از تمام جنبههاي با اهميت مطابق با استانداردهاي حسابداري ميباشد، به استثناي  ، انحراف از الزامات يك استاندارد حسابداري که به منظور ارائه مطلوب صورتهاي مالي انجام گرفته است.

ج. استانداردي که الزامات آن رعايت نشده است، ماهيت انحراف شامل شيوه حسابداري مقرر در استاندارد، اينكه چرا کاربرد شيوه مقرر در استاندارد صورتهاي مالي را گمراه کننده مي سازد و شيوه حسابداري بكار گرفته شده.

 د. اثر مالي انحراف بر سود يا زيان خالص، داراييها، بدهيها و حقوق صاحبان سرمايه در هر يك از دورههاي مورد گزارش.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *