خدمات حسابداری

خدمات مالی و مالیاتی ، خدمات حسابداری ، خدمات حسابرسی ، آموزش حسابداری ، کارآموزی حسابدار یشرکت اندیش تراز دوان با سالها تجربه و پژوهش مدیران مالی خود در تهران بعنوان یکی از برترین های شرکت حسابداری و حسابرسی شناخته شده است. با این عقیده که امروزه در عرصه رقابتی اقتصادهای جهانی و ملی، استفاده از اطلاعات مالی و حسابداری دقیق و مفید مهمترین وسیله تصمیم گیری برای واحدهای تجاری می باشد و دستیابی به اطلاعات مالی و حسابداری مذکور جز با استفاده از خدمات حسابداران و مشاورین مدیریت امکان پذیر نیست. این شرکت از زمان شروع فعالیت تاکنون با اتکاء به دانش و سالها تجربه کاری مدیران و کادر حرفه ای خود ، به طیف گستردهای از شرکتهای ایرانی که در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مشغول به فعالیت بوده اند، خدمات مالی از قبیل : حسابداری ، حسابرسی ، اصلاح حساب ، ایجاد و بهینه سازی سیستمهای مالی ، مشاوره مالی و مالیاتی نموده است .