,

نقش فناوری اطلاعات در تحول فعالیت های حسابداری

امروزه داده ها یکی از سرمایه های مهم سازمان ها و یا بهتر است بگوییم ازمهم ترین سرمایه های سازمان هستند. به صورت کلی داده به هرنوع ارقام ، گزارش، واسنادی گفته می شود که شاید حتی هیچ یک ازآنها معنای خاصی هم نداشته باشند.

ادامه مطلب …

,

چشم اندازی روشن در آینده حسابداران

اگر نگاهی به آمار و ارقام موجود در گزارش های مختلف بنیدازید، شغل حسابداری را در لیست یکی از پر طرفدارترین شغل های آینده ای نه چندان دور خواهید دید. در این مقاله قصد داریم آینده شغلی حسابداران را از نظر افزایش در بازارکار بررسی کنیم و ببینیم در آینده ای نزدیک برای حسابداران چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

ادامه مطلب …