نوشته‌ها

پیشرفت در حسابداری و ترفیع در شغل حسابگری

پیشرفت در رشته حسابداری مانند تمامی رشته های دیگر، نیازمند دانستن نکات بسیاری است.

البته بسیاری از این نکات را شما حتما می دانید؛ اما در مرحله عمل کردن کمی کوتاه کرده باشید.

این مطلب می تواند تلنگری برای همه حسابداران باشد تا برای عمل کردن به این نکات دوباره همت کنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا از این نکات بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

حسابداری بهای تمام شده و نکاتی در رابطه با آن

 در این مطلب قصد داریم نکاتی کاربردی از حسابداری بهای تمام شده را به شما بگوییم.

در ادامه با ما همراه باشید تا از حسابداری بهای تمام شده بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

حسابداری به شیوه حرفه ای!

درا ین مطلب می خواهیم در رابطه با عادت های حسابداران حرفه ای با شما سخن بگوییم.

حسابداران حرفه ای دارای برنامه زمان بندی دقیق و حساب شده ای هستند که براساس آن فعالیت های خود را به درستی و به صورت منظم و دقیق انجام می دهند.

در ادامه با ما همراه باشید تا از عادت های حسابداران حرفه ای بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

حسابداری حرفه ای در شرکت های کوچک!

در این مطلب قصد داریم در رابطه با حسابداری در شرکت های کوچک صحبت کنیم.

در رابطه با حسابداری در شرکت های کوچک و هم چنین مهارت هایی که نیاز است مدیران این شرکت ها کسب کنند.

در ادامه با ما همراه باشید تا از حسابداری در شرکت های نوپا بیشتر بدانیم.

ادامه مطلب …

نکات مربوط به رعایت استانداردهای حسابداری قسمت اول

در این مطلب که در قسمت های مختلف ارائه خواهد شد قصد داریم، نحوه ارائه صورت های مالی را برای شما شفاف کنیم. حداقل مواردی که لازم است در صورت های مالی ارائه شود، ساختار آنها و حداقل الزامات خاص در خصوص محتوای ارائه شده، مواردی است که بررسی خواهد شد.

ادامه مطلب …

آشنایی با اصول اولیه حسابداری

قبل از انجام هرکاری ابتدا باید با اصول آن کار آشنا بود. انجام فعالیت های حسابداری هم از این قائده مستثنی نیست. تمامی اصول حسابداری توسط سازمان حسابرسی تنظیم می شوند و حسابداران باید طبق این اصول به صورت کامل و مناسب فعالیتهای خود را اثبات نمایند .

ادامه مطلب …